zakrętki nadziei

logomaxsiec_mała.jpgplakat_nakrętki_infosiec_małą.png


Tematem naszej kampanii społecznej jest poparcie akcji zbierania nakrętek . Odpowiedzieliśmy na apel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie / załącznik nr 1- prośba o włączenie się do akcji/. Zdiagnozowaliśmy problem, poprzez wywiady, na terenie gminy Trzebinia i okazało się, że żadna ze szkół nie prowadzi takiej akcji. Co więcej, problem zbierania nakrętek nie był znany, a jeżeli ktoś nawet słyszał, to nie miał pojęcia, kto, co, w jakim celu te nakrętki zbiera. Postanowiliśmy przyłączyć się do tej wspaniałej akcji charytatywno-ekologicznej i zainicjować akcję w pozostałych szkołach na terenie gminy Trzebinia. Głównym naszym celem było rozpowszechnienie i nagłośnienie tejże inicjatywy, która odpowiada na problem :
· działania na rzecz osób niepełnosprawnych ,
· ekologii i postaw proekologicznych,
· działań wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
· promocji wolontariatu jako postawy prospołecznej.
W tym celu nawiązaliśmy kontakt z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów w Krakowie
i zgłosiliśmy swój akces na koordynatora akcji w Trzebini / załącznik nr 2 – korespondencja emailowa/.
Nasza propozycja wsparcia działań Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego w Krakowie została przyjęta z dużym aplauzem i wdzięcznością. Jedna ze studentek, Pani Aneta Pruś, zajmująca się tą akcją odpowiedziała na zaproszenie do naszej szkoły. Młodzież miała okazję dowiedzieć się szczegółów o celach, problemach i sposobie prowadzenia akcji. Dla uczniów o profilu technik ochrony środowiska Pani Aneta Pruś przeprowadziła wykład połączony z prezentacją / załącznik nr 3 – prezentacja , załącznik nr 4 –zdjęcia i filmiki z obecności przedstawicielki URSS w Krakowie/. Ponadto dotarliśmy do pojedynczych wolontariuszy, którym temat zbierania nakrętek nie był obcy i którzy również zbierają nakrętki. Również ci wolontariusze gościli w naszej szkole, szerząc ideę wolontariatu z poparciem dla akcji zbierania nakrętek. To od nich dowiedzieliśmy się, że pojedyncze osoby od dawna zbierają nakrętki z myślą o pomocy osobom niepełnosprawnym. Przeprowadzone wywiady
z wolontariuszami były dla młodzieży bardzo cenną lekcją o postawach prospołecznych / załącznik
nr 5- nagranie z wywiadów z wolontariuszami/. Mając pełny obraz skali i znaczenia akcji, przystąpiliśmy do agitacji na rzecz zbierania nakrętek wśród trzebińskich szkół i mieszkańców Trzebini oraz okolic. Przygotowaliśmy dla szkół ulotki, plakaty z pełną informacją o naszej kampanii społecznej oraz pudełka kartonowe na nakrętki. Utworzyliśmy punkty zbierania nakrętek w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych, Zespole Szkół Techniczno-Usługowych, trzebińskim LO, PG nr 1 i SP nr 8, PS nr 3 oraz PG w Woli Filipowskiej i ZS w Płazie Wszystkie szkoły bardzo pozytywnie odebrały nasze działania i z ochota przystąpiły do zbierania nakrętek. Z pomocą przyszli nam również uczniowie nie biorący bezpośredni udziału w projekcie, a dysponujący własnym samochodem. Pomogli nam porozwozić pojemniki na nakrętki do szkół, jak również zaangażowali się w ich odbiór po opróżnieniu napełnionych pudełek kartonowych. Grupa projektowa na bieżąco dokonuje segregacji pozyskanych nakrętek. Uczestnicy projektu „Społeczeństwo obywatelskie w obiektywie” promowali naszą kampanię informującą o akcji zbierania nakrętek na ulicach naszego miasta Trzebini. Wśród mieszkańców rozdane zostały ulotki, na słupach ogłoszeniowych zawieszono plakaty. Poszczególni mieszkańcy przystawali i zadawali uczniom dodatkowe pytania o cel zbierania nakrętek i do kiedy nasz akcja będzie trwać. „Chcemy, by nasze działania miały charakter długofalowy, a więc nasza akcja trwać będzie dopóty, dopóki będą osoby chętne do przynoszenia nakrętek, a firma recyklingowa prowadzić będzie ich skup” – odpowiadali uczniowie. 29 marca 2010 r. o naszej akcji napisał , http://www.przelom.pl/przelom-online.php?t=Wozek-inwalidzki-za-nakretki&p=4757 równocześnie w prasie umieszczając artykuł o znamiennym tytule „zakręceni dobrocią” / załącznik nr 6 – artykuł z dnia 30 marca 2010 roku „Przełom”/. U mieszczone komentarze świadczą o tym, że nasza akcja rozpropagowania inicjatywy zbierania nakrętek była ze wszech miar słuszna i potrzebna naszemu środowisku. Ujawniły się osoby, które już zbierały wcześniej nakrętki, ale dzięki temu artykułowi, o tym fakcie dowiedziała się szersza grupa osób. Dla naszej idei to dodatkowy punkt dla chcących wspomóż środowisko i osoby potrzebujące pomocy. O ujawnionych dodatkowych punktach informujemy telefonicznie zainteresowanych – „zarażonych dobrocią” , pytających o miejscu „zbiórki”. Również skontaktowała się z nami dziennikarka „Gazety Krakowskiej” , która wyraziła chęć medialnego poparcia naszej akcji http://www.gazetakrakowska.pl/malzach/chrzanow/238784,trzebinia-uzbierali-wory-kapsli-dla-chorego-wojtka,id,t.html. Zamierzony przez nas cel został osiągnięty. Świadczą o tym kilogramy uzbieranych zakrętek i liczne telefony oraz komentarze, zarówno w prasie jak i wśród mieszkańców gminy Trzebinia. Jeden z komentarzy brzmi” „ ~axa123: Taką akcję powinno się objąć cały Powiat a nie tylko Trzebinię . (29.3.2010, 18:02:43). To dowodzi, że nasze społeczeństwo wciąż potrzebuje „zakręconych dobrocią”. Z pewnością będziemy szukali sprzymierzeńców tej akcji wśród naszych władz samorządowych. Efekty i echa naszej inicjatywy ukazały, że potrzebne są rozwiązania organizacyjne i logistyczne na poziomie Gminy i Powiatu.
Cała akcja ma zaszczytny cel – poprzez ochronę środowiska docieramy z pomocą do tych, którzy jej potrzebują. Uczelniana Rada Samorządu Studentów w Krakowie posiada długą listę tych osób. Do tej listy dopisaliśmy jednego z naszych mieszkańców Rafała Owczarka, poprzez co daliśmy wyraz naszej lokalnej potrzeby, z naszego bliskiego nam podwórka. O tym, że Rafał potrzebuje tej pomocy, dowiedzieliśmy się od jego przyjaciół i rodziny, którzy poprosili nas o tą pomoc, po tym, jak został opublikowany artykuł w „Przełomie” o naszej kampanii społecznej.
Na rzecz naszego projektu utworzyliśmy stronę internetową na edukacyjnej wikispaces, gdzie uczniowie na bieżaco tworzą jej zawartość. Tutaj umieściliśmy wszystkie informacje o projekcie „Społeczeństwo obywatelskie w obiektywie” i o prowadzonej przez nas kampanii społecznej http://projekt-spoleczenstwo-obywatelskie-w-obiektywie.wikispaces.com/.
Kampania społeczna przeprowadzona przez kilkunastoosobową grupę młodzieży udowodniła, że młodzież chce i potrafi wykazać się postawami prospołecznymi, że jest wrażliwa na cierpienie drugiego człowieka i wykazuje naturalne odruchy dobroci serca. Rozumie też potrzebę ochrony środowiska. To nic nie kosztuje – przekonywali wszystkich uczestnicy naszego projektu, a dla wahających się – dodawali – „dobro powraca”.
W odniesieniu do całości projektu „Społeczeństwo obywatelskie w obiektywie” uważamy, że podjęty przez nas problem kampanii społecznej w całości odpowiada głównemu problemowi projektu, jakim było kształtowanie pozytywnych postaw, idei samorządności i praw człowieka wśród młodzieży szkolnej w ramach edukacji nieformalnej podczas zajęć pozalekcyjnych, zaszczepienie idei obywatelskich wśród młodych ludzi i uczestnictwa szkoły w edukacji obywatelskiej.
Nasza kampania społeczna zrealizowała również cel ogólny projektu „Społeczeństwo obywatelskie w obiektywie”, poprzez zwiększenie poziomu aktywności społecznej uczniów i nauczycieli oraz podniesienie w szkołach poziomu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego, poprzez wykorzystanie innowacyjnych i atrakcyjnych narzędzi - udostępniając kursy e- learningowe, angażując uczniów w proces tworzenia obrazu filmowego. Wartością dodaną naszej kampani społecznej była praca uczniów na edukacyjnej wikispaces i wspólne tworzenie strony internetowej, wykorzystując dostępne narzędzia platformy Wiki.
Zostały osiągnięte cele szczegółowe projektu poprzez:
· podniesienie wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego
· podniesienie wiedzy na temat możliwości wykorzystania mediów do działań na rzecz społeczeństwa
· wykształcenie wśród młodych ludzi dobrych praktyk - zasad pracy w grupie, kultury dyskusji, zasad pracy metodologią projektową

W załączeniu przesyłamy reportaż filmowy. Cieszy fakt, że młodzież samodzielnie wykonała to zadanie bazując na wiedzy i umiejętnościach wyniesionych z warsztatów na wyspie Wolin i kursów learningowych. Doceniam ich zaangażowanie w realizację kampanii społecznej i stworzenie reportażu filmowego. Reportaż ten, po zakończeniu projektu, zostanie opublikowany na naszych stronach internetowych; szkoły, biblioteki, forum uczniowskim i wikispaces oraz na facebooku.

Opracowała: Maria Mendela