Problem i cel projektuProblemZgodnie z badaniem Diagnoza społeczna 2007r. tylko 15% polskiego społeczeństwa należy do jakiejś organizacji, 11,5 proc. społeczeństwa zgadza się z opinią, że "większości ludziom można ufać". Badanie to pokazuje bardzo silne powiązanie poziomu powyższych wskaźników z poziomem jakości życia (im wyższe większe zaangażowanie obywateli, tym większy poziom jakości życia). Jedną z przyczyn słabości społeczeństwa obywatelskiego w Polsce jest, wskazywana w raporcie, niewystarczająca edukacja obywatelska, zwłaszcza w środowisku szkolnym, gdzie: - na lekcjach WOS czy historii nie ma najczęściej czasu na kształtowanie pozytywnych postaw, idei samorządności i praw człowieka, dlatego istnieje potrzeba edukacji nieformalnej, w ramach zajęć pozalekcyjnych w tym zakresie. - edukacja obywatelska nie jest atrakcyjnym tematem dla zajęć pozalekcyjnych; jak wskazują statystyki Stowarzyszenia tylko ok. 5% nadesłanych projektów rozwojowych w projekcie "przyjazna szkoła" zajmuje się tematyką społeczną.
W większości są to projekty sportowe, ekologiczne, czy kulturalne, ale bez ujęcia tych tematów pod kątem ich znaczenia dla budowy społeczeństwa obywatelskiego. Poprawa jakości życia w Polsce, nie będzie możliwa bez zaszczepienia idei obywatelskich wśród młodych ludzi i bez uczestnictwa szkoły w edukacji obywatelskiej.Cel ogólnyZwiększenie poziomu aktywności społecznej uczniów i nauczycieli oraz podniesienie w szkołach poziomu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego, poprzez wykorzystanie innowacyjnych i atrakcyjnych narzędzi - udostępniając kursy e- learningowe, angażując uczniów w proces tworzenia obrazu filmowego.Cele szczegółowe· podniesienie wiedzy na temat praw człowieka, jako podstawy budowania szkolnej samorządności, a przez nią społeczeństwa obywatelskiego
· podniesienie wiedzy na temat społecznych uwarunkowań wpływających na równouprawnienie kobiet i mężczyzn
· podniesienie wiedzy na temat możliwości wykorzystania mediów do działań na rzecz społeczeństwa
· wykształcenie wśród młodych ludzi dobrych praktyk - zasad pracy w grupie, kultury dyskusji, zasad pracy metodologią projektową