Problem naszej kampanii społecznej:

Tematem naszej kampanii społecznej jest poparcie akcji zbierania nakrętek . Odpowiedzieliśmy na apel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zdiagnozowaliśmy problem, poprzez wywiady, na terenie gminy Trzebinia i okazało się, że żadna ze szkół nie prowadzi takiej akcji. Co więcej, problem zbierania nakrętek nie był znany, a jeżeli ktoś nawet słyszał, to nie miał pojęcia, kto, co, w jakim celu te nakrętki zbiera. Postanowiliśmy przyłączyć się do tej wspaniałej akcji charytatywno-ekologicznej i zainicjować akcję w pozostałych szkołach na terenie gminy Trzebinia.

Cel kampanii:

Głównym naszym celem było rozpowszechnienie i nagłośnienie tejże inicjatywy, która odpowiada na problem :
· działania na rzecz osób niepełnosprawnych ,
· ekologii i postaw proekologicznych,
· działań wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
· promocji wolontariatu jako postawy prospołecznej.
Cała akcja ma zaszczytny cel – poprzez ochronę środowiska docieramy z pomocą do tych, którzy jej potrzebują. Uczelniana Rada Samorządu Studentów w Krakowie posiada długą listę tych osób. Do tej listy dopisaliśmy jednego z naszych mieszkańców Rafała Owczarka, poprzez co daliśmy wyraz naszej lokalnej potrzeby, z naszego bliskiego nam podwórka.

Akcje przeprowadzone w ramach kampanii:

W tym celu nawiązaliśmy kontakt z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów w Krakowie i zgłosiliśmy swój akces na koordynatora akcji w Trzebini
Nasza propozycja wsparcia działań Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego w Krakowie została przyjęta z dużym aplauzem i wdzięcznością. Jedna ze studentek, Pani Aneta Pruś, zajmująca się tą akcją odpowiedziała na zaproszenie do naszej szkoły. Młodzież miała okazję dowiedzieć się szczegółów o celach, problemach i sposobie prowadzenia akcji. Dla uczniów o profilu technik ochrony środowiska Pani Aneta Pruś przeprowadziła wykład połączony z prezentacją w Krakowie/. Ponadto dotarliśmy do pojedynczych wolontariuszy, którym temat zbierania nakrętek nie był obcy i którzy również zbierają nakrętki. Również ci wolontariusze gościli w naszej szkole, szerząc ideę wolontariatu z poparciem dla akcji zbierania nakrętek. To od nich dowiedzieliśmy się, że pojedyncze osoby od dawna zbierają nakrętki z myślą o pomocy osobom niepełnosprawnym. Przeprowadzone wywiady z wolontariuszami były dla młodzieży bardzo cenną lekcją o postawach prospołecznych . Mając pełny obraz skali i znaczenia akcji, przystąpiliśmy do agitacji na rzecz zbierania nakrętek wśród trzebińskich szkół i mieszkańców Trzebini oraz okolic. Przygotowaliśmy dla szkół ulotki, plakaty z pełną informacją o naszej kampanii społecznej oraz pudełka kartonowe na nakrętki. Utworzyliśmy punkty zbierania nakrętek w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych, Zespole Szkół Techniczno-Usługowych, trzebińskim LO, PG nr 1 i SP nr 8, PS nr 3 oraz PG w Woli Filipowskiej i ZS w Płazie Wszystkie szkoły bardzo pozytywnie odebrały nasze działania i z ochota przystąpiły do zbierania nakrętek. Z pomocą przyszli nam również uczniowie nie biorący bezpośredni udziału w projekcie, a dysponujący własnym samochodem. Pomogli nam porozwozić pojemniki na nakrętki do szkół, jak również zaangażowali się w ich odbiór po opróżnieniu napełnionych pudełek kartonowych. Grupa projektowa na bieżąco dokonuje segregacji pozyskanych nakrętek. Uczestnicy projektu „Społeczeństwo obywatelskie w obiektywie” promowali naszą kampanię informującą o akcji zbierania nakrętek na ulicach naszego miasta Trzebini. Wśród mieszkańców rozdane zostały ulotki, na słupach ogłoszeniowych zawieszono plakaty. Poszczególni mieszkańcy przystawali i zadawali uczniom dodatkowe pytania o cel zbierania nakrętek i do kiedy nasz akcja będzie trwać. „Chcemy, by nasze działania miały charakter długofalowy, a więc nasza akcja trwać będzie dopóty, dopóki będą osoby chętne do przynoszenia nakrętek, a firma recyklingowa prowadzić będzie ich skup” – odpowiadali uczniowie.

Organizatorzy:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
ul. Krakowska 12
32-540 Trzebinia

Kontakt dla wolontariuszy i mediów:

tel. 32 6121185
email: biblioteka.zsech@gmail.com

Numer konta bankowego:

Pomóż dziecku

Chcesz pomóc Wojtusiowi?

Konto Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą"

ul. Łomiańska 5,
01-685 Warszawa,
nr konta 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362,
z dopiskiem "Darowizna na leczenie. Idziak Wojciech".


MOŻESZ POMÓC WPŁACAJĄC NA KONTO FUNDACJI


„KASPEREK” DAROWIZNĘ NA RZECZ RAFAŁA :
INGBank Śląski O/Będzin
NR KONTA 83 1050 1227 1000 0022 7565 8645
z dopiskiem dla Rafała Owczarka

Zgromadzone pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację poszkodowanego.

Dokonując wpłaty na rzecz organizacji pozarządowych, można odliczyć przekazaną kwotę od podstawy do opodatkowania w zeznaniu rocznym. Osoby fizyczne do 6% swojego dochodu, Instytucje posiadające osobowość prawną do 10 %. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Fundacją lub właściwym Urzędem Skarbowym.


Hasło kampanii:
logomaxsiec_mała.jpg


Logotyp:
plakat_nakrętki_infosiec_małą.png