Harmonogram projektu
„Społeczeństwo obywatelskie w obiektywie”


kwiecień – czerwiec 2009
 1. Przejście przez nauczycieli kursu e-learningowego „Podstawy społeczeństwa obywatelskiego”.
 2. Przygotowanie list uczniów którzy mają otrzymać dostęp do kursów e-learningowego „Podstawy społeczeństwa obywatelskiego”.
 3. Przeprowadzenie 4 zajęć dla min 20 uczniów korzystając ze scenariuszy zajęć i kursu e-learningowego „Podstawy społeczeństwa obywatelskiego”.
 4. Podpisywanie umów ze szkołami i nauczycielami.
 5. Wybranie 7 uczniów na warsztaty „Prawa człowieka i film w kampaniach społecznych” (we wrześniu przed warsztatami będzie można wprowadzać zmiany).
 6. Przedyskutowanie z uczniami opisania problemu jaki chcieliby się zająć.
lipiec - sierpień 2009
wakacjeJ
wrzesień – październik 2009
 1. Warsztaty „Prawa człowieka i film w kampaniach społecznych” - 6 dniowy wyjazd z 7 uczniów i opiekunem na wyspę Wolin
 2. Po warsztatach - uczniowie biorący udział w warsztatach „Wakacje z prawami człowieka” oraz co najmniej 13 innych uczniów, którzy będą pomagać w realizacji projektu, przechodzą kursy e-learning :
· „Tworzenie kampanii społecznych”
· „Wykorzystanie różnych form filmu do prezentacji problemów społecznych”
Zachęcamy, aby korzystać ze scenariuszy zajęć i przeprowadzić z uczniami warsztaty.
listopad 2009 – styczeń 2010
 1. Podział uczniów na 3 zespoły
 2. Zespół pierwszy przygotowuje:
· 2 warsztaty (warsztaty tradycyjne) prawno człowiecze Amnesty International – dla uczniów, nauczycieli - zebranie grup i zaplanowanie szkoleń w szkole
· zbiera listę osób ok. 70 (uczniów, rodziców, nauczycieli, przedstawicieli lokalnej społeczności) którzy przejdą kursy e-learningowe
 1. Zespół drugi przygotowuje
· reportaż (informacja o tym, jak to zrobić przekazywana będzie na warsztatach
i w kursach e-learningowych)

 1. Zespół trzeci przygotowuje
· materiały do promocji kampanii społecznej (informacja o tym, jak to zrobić przekazywana będzie na warsztatach i w kursach e-learningowych)
luty – marzec 2010
 1. Przeprowadzenie przez przeszkoloną młodzież i nauczycieli min. 2 warsztatów prawno człowieczych Amnesty International – dla uczniów, nauczycieli.
 2. Zgłoszenie i pomoc w przechodzeniu kursów e-learning dla ok. 70 osób - uczniów, rodziców, nauczycieli, przedstawicieli lokalnej społeczności.
 3. Prezentacja reportażu na forum szkoły lub miejscowości.
marzec 2010
Wyłonienie najciekawszych reportaży.
kwiecień 2010
Gala kończąca projekt.